Computerized Numerical Control, CNC

Computerized Numerical Control, CNC (pol. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych) – układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie interaktywnie zaprogramować.

Termin ten zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń takich jak frezarki, tokarki, elektrodrążarki. Obróbka CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów.

Typowy proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i właściwego wykonania (CNC).

Programy i sterowniki CNC nadzorują pracę maszyny, komunikując się przy tym z operatorem (użytkownikiem) za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Interfejs ten, we współczesnych wykonaniach najczęściej graficzny, pozwala na wczytywanie, edycję i wykonywanie programów obróbki (G code), wprowadzanie informacji korekcyjnych narzędzi, przesuwanie układu współrzędnych (tzw. bazowanie osi), zmianę parametrów obróbki oraz śledzenie postępów programu.

Mówiąc bardziej obrazowo, CNC to układ wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie zaprogramować. Termin ten zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych maszyn (takich jak: frezarki, tokarki czy elektrodrążarki), zdolnych do czytania m.in. standardowego G-kodu sterującego.

Obrabiarki CNC to po prostu obrabiarki NC tylko ze sterowaniem komputerowym. Wraz z możliwością zintegrowania tych maszyn z nowoczesnymi układami (sterującymi ich pracą czy regulacją) pojawiła się możliwość kształtowania za ich pomocą przedmiotów, z wykorzystaniem danych liczbowych. Liczby te po wprowadzeniu do układu sterowania są przetwarzane na sygnały sterujące zespołami obrabiarki.

Istotą funkcjonowania obrabiarek CNC jest przyjęcie założenia o istnieniu pewnego układu współrzędnych, w którym odbywa się sterowanie. Jest to najprostszy sposób na określanie względnych położeń narzędzia i przedmiotu obrabianego, wymaganych dla przeprowadzenia obróbki i uzyskania odpowiednich jej rezultatów.

Pojęcie numeryczny należy, więc obecnie kojarzyć ze współrzędnymi (o wartościach liczbowych, numerycznych). Trzeba jednak pamiętać, że źródłem nazwy „numeryczny” była postać programu sterującego opisana w postaci kodów numerycznych (np. ASCII, ISO, EIA).

Sterowanie numeryczne obrabiarek rozwija się niezwykle intensywnie w następujących kierunkach:

1. Wzrost znaczenia cyfrowych układów sterujących – wykorzystanie minikomputera lub mikrokomputera w charakterze urządzenia sterującego umożliwia znaczne zwiększenie zakresu i jakości sterowania.

2. Rozwój obrabiarek związany z rozwojem ich napędowych i pomiarowych układów. Efektem takich rozwiązań jest przede wszystkim doskonalsze przystosowanie obrabiarek do sterowania cyfrowego.

3. Automatyzacja przygotowania produkcji, bedąca wynikiem rozwijania, a jednocześnie upraszczania języków i systemów programowania.

CNC obróbka skrawaniem oferuje firma zatorski.pl .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *